Sa oled siin

Hundipea sadama akvatooriumi põhjasetete uuring

Seoses planeeritavate süvendustöödega tehti Veeteede Ameti tellimusel 2018. aastal Hundipea sadama akvatooriumil põhjasetete ökoloogilise seisundi uuring. Sadamaalalt võeti viiest setteläbilõikest 12 proovi raskemetallide ning üldnaftaproduktide sisalduste määramiseks. Uuring tehti muuhulgas kohtades, kus 2016. aastal teostatud uuringuga (Hundipea sadama akvatooriumi põhjasetete eksperthinnang. Tallinn, 2016) tuvastati setete pindmise kihi (0,5 m) reostus  üle elumaa piirarvu.

Uuring tehti vertikaalsuunal pudedates setetes kuni lamamini, milles visuaalselt reostust ei tuvastatud. Setteläbilõigetest võeti proovid reostunud setete ulatuse määramiseks 0,5 m intervalliga vaomeetodil. Laboratoorselt määrati proovides üldnaftaproduktide ja raskemetallide (Cr, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Ni) sisaldused. Laboratoorsete analüüside tulemuste alusel määrati reostunud setete (sisaldused üle elumaa piirarvu) levik.

Uuringutööde tulemused näitasid, et Hundipea sadama akvatooriumil ulatub reostus üldjuhul kuni pehmete setete lamamini. Enamike raskemetallide ja üldnaftaproduktide sisaldus ületab selles kihis sihtarvu ja elumaa piirarvu. Kõigis proovides on reostuse määr väiksem tööstusmaale seatud piirarvust.

Viimati uuendatud: 17. juuni 2020