Sa oled siin

Meregeoloogilise andmevõrgustiku ja teemakaartide koostamine – EMODnet

EMODnet logoEuroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi rahastamisel koostatakse ühtset mereandmestiku võrgustikku EMODnet (The European Marine Observation and Data Network).

EMODnet Geology teema eesmärk on meregeoloogiliste organisatsioonide kogutud geoloogiliste andmete ja metaandmete koondamine, andmete kasutuse ja juurdepääsu hõlbustamine ning nendega seotud teenuste pakkumine. Projektiga on kaetud andmete kasutus pea kõigilt Euroopa merealadelt: Valge meri, Barentsi meri, Põhjameri, Läänemeri, Islandi ja Fääri saarte akvatoorium, Biskaia laht ja Ibeeria rannik, Vahemere lääneosa Euroopa Liidu (EL) vetes, Aadria meri, Joonia meri ja Vahemere keskosa (EL vetes), Egeuse meri (EL vetes, sh Türgi sektoris) ja Must meri (Türgi, Rumeenia, Bulgaaria, Ukraina) ning Kaspia meri. Projekti juhib Soome Geoloogiateenistus.

Koondatav andmestik ja kaardid sisaldavad teavet merepõhja kohta: merepõhja substraat ja selle settimismäär; merepõhja geoloogia (aluspõhja kivimite ja Kvaternaari setete litoloogia ja üksuste vanus); geoloogilised sündmused ja nende tõenäosus ning merepõhja maavarad. Rannikute kohta esitatakse rannikualade tüübid ja andmed sealsete protsesside kohta, nende erosiooni ja akumulatsiooni kiirused.

Uudse teemana on lisandunud mere alla jäänud maastikud, mille raames uuriti Tartu Ülikooli eestvedamisel muistset mattunud orgu Pärnu lahes. Kogu andmestik on kättesaadav EMODnet’i Geology portaalis http://www.emodnet-geology.eu/.

geoloogilised merekaardid

Viimati uuendatud: 17. juuni 2020