Tänapäevased fosforiidi väärindamisvõimaluste uuringud

Fosfaattoorme väärindamisel väetiste tootmiseks on maailmas kasutusel mitmeid tehnoloogiaid:

  • traditsiooniline märgtöötlustehnoloogia
  • soolhappetöötlus
  • termiline töötlus

Kõige laialdasemalt kasutatakse maailmas fosforväetiste tootmiseks vahtrikastamisel saadud fosforiidikontsentraadi töötlemist väävelhappe lahusega, mida tuntakse ka fosforiidi märgtöötluse nime all. Töötlemise tulemusel moodustuvast fosforhappest toodetakse tavaliselt granuleeritud diammooniumfosfaati (DAP) ja monoammooniumfosfaati (MAP). Fosforhappe tootmisprotsessi mõjutab tootmisele eelnev vahtrikastamine, mis seab toormele tingimuseks MgO ja rauaühendite väikese sisalduse. Märgtöötluse käigus tekib suurtes kogustes nn fosfokipsi (1 tonni fosforhappe saamisel – 5 t fosfokipsi). Fosfokips on tavaliselt rikastunud keskkonnakahjulikest elementidega ning seetõttu puuduvad fosfokipsile laialdased kasutusvõimalused.

Ecophos-meetod on Belgias väljatöötatud mitmeetapiline fosforhappe tootmistehnoloogia, mis võimaldab toota madala rikastusastmega fosforiidikontsentraadist soolhappega töötlemisel erineva kontsentratsiooniga fosforhappeid, fosfaatväetisi ja loomasööta. Tähelepanuväärne on, et Ecophos-tehnoloogia võimaldab toota kõrge kontsentratsiooniga (>42%) uraanivabasid väetisi. Protsessi käigus tekib vähesel määral lõppjääke, sest enamik tootmisprotsessi kaasprodukte (CaCl2, kips, Fe/Al-kloriidid) on võimalik taaskasutada teiste toodete valmistamiseks. Ecophos-tehnoloogiat on tööstuslikul tasemel testitud Bulgaarias, Peruus ja Süürias.

Improved Hard Process (IHP) termiline protsess võimaldab toota madala kvaliteediga fosfaattoormest kõrge puhtusastmega fosforhapet, seejuures ilma fosfokipsi jäätmete tekketa. Fosforhappe saamiseks kuumutatakse fosfaattoorme, liiva, savi ja naftatöötlemise rafineerimiskoksi segu pöördahjus, et saada P4O10 gaasi, millest järgnevalt toodetakse 70% kontsentratsiooniga fosforhapet. Kuumutamise käigus tekkivaid kõvasid kaltsiumsilikaadi graanuleid (nn J·Rox) saab kasutada ehitusmaterjalide tootmisel.

Võttes aluseks maailmas arendatavaid fosfaattoorme väärindamisprotsesse, kavandab Eesti Geoloogiateenistus koos ülikoolidega Eesti fosforiidile sobiva väärindamistehnoloogia väljatöötamist. Lõpliku tehnoloogilise valiku tegemiseks on vajalikud nii tehnoloogia tasuvusuuringud kui ka keskkonnamõjude hinnangud.

Kontaktisik

 

Viimati uuendatud: 12. juuni 2020