Sa oled siin

Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Rapla ja Pärnu maakonnas

Eesti Geoloogiateenistus (EGT) koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel uurimistöö Rapla ja Pärnu maakonna ehitusmaavarade levikust, kaevandamisest ja kasutamisest.

Uurimistöö eesmärk oli analüüsida Rapla- ja Pärnumaa ehitusmaavarade ressursse ja nende kasutamist, hinnata praegust varustuskindlust ning ehitusmaavaradega varustatuse võimalusi kuni aastani 2030 ja perspektiiviga kuni aastani 2050. Töö vajadus tuleneb ehitusmaavarade suurenenud tarbimisest ja sellega kaasnevatest probleemidest, mille lahendamine vajab riiklikku regulatsiooni.

Töö koostamise algmaterjalidena kasutatati põhiliselt EGTs ja Eesti Geoloogiakeskuses teostatud geoloogilise kaardistamise andmeid ning Geoloogiafondis olevaid geoloogiliste uuringute aruandeid, samuti Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmeid koos maavaravarude koondbilansiga.

Uurimistöö tegemise käigus kohtuti Rapla- ja Pärnumaa kohalike omavalitsustega ning mäetööstuse ettevõtjatega.

Lubjakivi killustik karjääris

 

Valminud tööde esitlused


Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra tõttu jäävad ära Eesti Geoloogiateenistuse väljakuulutatud Rapla- ja Pärnumaa ehitusmaavarade uurimistöid tutvustavad üritused Tallinnas, Raplas ja Pärnus. Ürituste uued toimumisajad anname teada selgumisel.

Seni on aga võimalik ehitusmaavarade uurimistööde aruannetega iseseisvalt tutvuda. Tekkivatele küsimustele otsi vastust siit lehelt või lisa oma küsimus lehel asuvasse vormi.


Küsimused ja vastused

Üldised küsimused

Millal toimuvad eriolukorra tõttu ära jäänud Rapla- ja Pärnumaa ehitusmaavarade varustuskindlust puudutavate aruannete esitlused?
Esitluste uued toimumisajad anname teada esimesel võimalusel.
Olete avaldanud tööd Harju-, Rapla- ja Pärnumaa ehitusmaavarade varustuskindluse kohta. Milliste maakondade kohta on tulevikus töid oodata?
Järgmisena on kavas Järvamaa, mille aruannet on oodata 2021. aastal.

Raplamaa aruanne

Küsimusi pole esitatud.

Pärnumaa aruanne

Küsimusi pole esitatud.

Viimati täiendatud 8. mail.

Ei leidnud vastust? Saada meile oma küsimus.