Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine

Killustiku kuhi karjääris

Eesti Geoloogiateenistus on koostamas uurimistööd Järvamaa ehitusmaavarade levikust, kaevandamisest ja kasutamise varustuskindlusest. Töö valmimise tähtaeg on detsember 2021.

Viimastel aastatel Eestis toimunud majanduskasv on hoogustanud tegevust ka ehitussektoris ning toonud kaasa ehitusmaterjalide suurenenud tarbimise ja sellest tulenevad probleemid kohalike ehitusmaavarade varustuskindlusega.

Eesti Geoloogiateenistuse ülesanne on analüüsida ehitusmaavarade levikut, kaevandamist, kasutamise perspektiive ja varustuskindluse olukorda ning tõsta esile need piirkonnad, kus loodusliku maavara omaduste järgi on võimalik eeldada ehitussektori, sh eelkõige teedeehituse jaoks vajaliku toorme kaevandamist.

Kontaktisik

Viimati uuendatud: 2. veebruar 2021