Projektid

 • Eesti kristalse aluskorra maagistumisilmingute uuringud

  Eesti Geoloogiateenistuse üheks ülesandeks on uurida perspektiivseid maavarasid, mille kaevandamine ja töötlemine võib lähitulevikus väärindamistehnoloogiate arenedes tasuvaks osutuda. Et selgitada Eesti aluskorra kivimites teadaolevate maagistumisilmingute maavaralist potentsiaali, on EGT asunud läbi viima aluskorrakivimite revisjoni koos kaasnevate geokeemiliste uuringutega.

  Loe edasi »

 • Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Harju Maakonnas

  Eesti Geoloogiateenistus (EGT) teostas 2018. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel uurimistöö Harjumaa ehitusmaavarade levikust, kaevandamisest ja kasutamisest. Ülevaade keskkonnanõuetest ja alternatiivsetest ehitusmaterjalidest tehti koostöös Keskkonnaministeeriumiga.

  Loe edasi »

 • Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Rapla ja Pärnu maakonnas

  Eesti Geoloogiateenistus (EGT) koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel uurimistöö Rapla ja Pärnu maakonna ehitusmaavarade levikust, kaevandamisest ja kasutamisest.

  Loe edasi »

 • Graptoliitargilliidi ehk metalliderikka põlevkivi uuringud

  Graptoliitargilliit on peeneteraline orgaanika- ja sulfiidsete mineraalide rikas settekivim, mille leviala ulatub üle kogu Lääne- ja Põhja-Eesti, Hiiumaalt kuni Narvani. Ajalooliselt on GA-le omistatud mitmeid keerulisi ja rahvapäraseid nimesid (diktüoneemakilt, konnatahvel), kuid õigem oleks seda orgaanikarikast kivimit nimetada metalliderikkaks põlevkiviks.

  Loe edasi »

 • Tänapäevased fosforiidi väärindamisvõimaluste uuringud

  Võttes aluseks maailmas arendatavaid fosfaattoorme väärindamisprotsesse, kavandab Eesti Geoloogiateenistus koos ülikoolidega Eesti fosforiidile sobiva väärindamistehnoloogia väljatöötamist. Lõpliku tehnoloogilise valiku tegemiseks on vajalikud nii tehnoloogia tasuvusuuringud kui ka keskkonnamõjude hinnangud.

  Loe edasi »

Viimati uuendatud: 21. Mai 2019