Projektid

 • Eesti kristalse aluskorra maagistumisilmingute uuringud

  Eesti Geoloogiateenistuse üheks ülesandeks on uurida perspektiivseid maavarasid, mille kaevandamine ja töötlemine võib lähitulevikus väärindamistehnoloogiate arenedes tasuvaks osutuda. Et selgitada Eesti aluskorra kivimites teadaolevate maagistumisilmingute maavaralist potentsiaali, on EGT asunud läbi viima aluskorrakivimite revisjoni koos kaasnevate geokeemiliste uuringutega.

  Loe edasi »

 • Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine

  Eesti Geoloogiateenistuse ülesanne on analüüsida ehitusmaavarade levikut, kaevandamist, kasutamise perspektiive ja varustuskindluse olukorda ning tõsta esile need piirkonnad, kus loodusliku maavara omaduste järgi on võimalik eeldada ehitussektori, sh eelkõige teedeehituse jaoks vajaliku toorme kaevandamist.

  Loe edasi »

 • Graptoliitargilliidi ehk musta kilda uuringud

  Pärast graptoliitargilliidi maavaralise perspektiivi hindamist ajalooliste andmete põhjal jätkuvad uuringud mitme erineva vaatenurga alt.

  Loe edasi »

 • Graptoliitargilliit kui võimalik „akumetallide“ ressurss

  Graptoliitargilliit on peeneteraline orgaanika- ja sulfiidsete mineraalide rikas settekivim, mille leviala ulatub üle kogu Lääne- ja Põhja-Eesti, Hiiumaalt kuni Narvani. Eesti Geoloogiateenistus koostas graptoliitargilliidi uurituse ülevaate rõhuasetusega maagi kriteeriumitele vastavate metallide sisaldusel.

  Loe edasi »

 • Tänapäevased fosforiidi väärindamisvõimaluste uuringud

  Võttes aluseks maailmas arendatavaid fosfaattoorme väärindamisprotsesse, kavandab Eesti Geoloogiateenistus koos ülikoolidega Eesti fosforiidile sobiva väärindamistehnoloogia väljatöötamist. Lõpliku tehnoloogilise valiku tegemiseks on vajalikud nii tehnoloogia tasuvusuuringud kui ka keskkonnamõjude hinnangud.

  Loe edasi »

Viimati uuendatud: 9. juuli 2020