Sa oled siin

Maapõueressursside otsingud ja uuringud

Maapõueressursside otsingute ja uuringute käigus selguvad nende esinemise geoloogilised tingimused ja kasutuselevõtuga kaasnevad keskkonnamõjud.

Uued uuringud suurendavad Eesti maapõueressusside kasutamise mitmekülgsuse kasvu ja jätkusuutlikkust, sh ka maasoojusenergia osakaalu tõstmist tarbimises. Põhjalikud teadmised maapõueressurssidest loovad riigile head eeldused eelkõige ehituse, transpordi, elektritootmise, tööstuse ja põllumajanduse arendamiseks. Maapõueressursside kasutamine sõltub ühiskonna poolt heakskiidetud tingimustest, teadmiste tasemest ja tehnoloogilistest võimalustest. Kaevandatakse ainult neid ressursse, mille kasutamine hoolimata ühiskondlikust nõudlusest ei põhjusta elukeskkonna halvenemist ja on majanduslikult põhjendatud.

Karjäär

Käimasolevad tööd

Eesti kristalse aluskorra
maagistumisilmingud

Potentsiaalsed tulevikumaavarad sügaval Eestimaa aluskorras.

Loe lähemalt »

Tänapäevased fosforiidi väärindamisvõimaluste uuringud

Põllumajanduses asendamatu fosforiit on Euroopas kriitiline toore.

Loe lähemalt »

Valminud tööd

Harjumaa ehitusmaavarade
varustuskindlus

Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Harju maakonnas

Loe lähemalt »

Graptoliitargilliit kui võimalik „akumetallide“ ressurss

Eesti graptoliitargilliidi maavaraline potentsiaali uurimisest metallitoormena.

Loe lähemalt »

Rapla ja Pärnu maakonna
ehitusmaavarad

Lubjakivi killustik

Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Rapla- ja Pärnumaal.

Loe lähemalt »

Kõneisikud

 

Viimati uuendatud: 14. aprill 2020