Sa oled siin

Maapõueressursside otsingud ja uuringud

Maapõueressursside otsingute ja uuringute käigus selguvad nende esinemise geoloogilised tingimused ja kasutuselevõtuga kaasnevad keskkonnamõjud.

Uued uuringud suurendavad Eesti maapõueressusside kasutamise mitmekülgsuse kasvu ja jätkusuutlikkust, sh ka maasoojusenergia osakaalu tõstmist tarbimises. Põhjalikud teadmised maapõueressurssidest loovad riigile head eeldused eelkõige ehituse, transpordi, elektritootmise, tööstuse ja põllumajanduse arendamiseks. Maapõueressursside kasutamine sõltub ühiskonna poolt heakskiidetud tingimustest, teadmiste tasemest ja tehnoloogilistest võimalustest. Kaevandatakse ainult neid ressursse, mille kasutamine hoolimata ühiskondlikust nõudlusest ei põhjusta elukeskkonna halvenemist ja on majanduslikult põhjendatud.

Karjäär

Geoloogiateenistuse uuringusuunad

Eesti kristalse aluskorra
maagistumisilmingud

Potentsiaalsed tulevikumaavarad sügaval Eestimaa aluskorras.

Loe lähemalt »

Fosforiidi väärindamisvõimaluste uuringud

Põllumajanduses asendamatu fosforiit on Euroopas kriitiline toore.

Loe lähemalt »

Graptoliitargilliit kui võimalik „akumetallide“ ressurss

Eesti graptoliitargilliidi maavaraline potentsiaali uurimisest metallitoormena.

Loe lähemalt »

 

Graptoliitargilliidi ehk musta kilda uuringud

Graptoliitargilliidi uuringud jätkuvad mitme erineva vaatenurga alt.

Loe lähemalt »

Ehitusmaavarade
varustuskindlus

Lubjakivi killustik

Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Eestimaal.

Loe lähemalt »

Kõneisikud

 

Viimati uuendatud: 9. juuli 2020