Geoloogia andmekogu ärianalüüs

Lubjakivi karjäär, neoonrohelise helkurvestiga geoloog all paremas nurgas

Eesti Geoloogiateenistus viis 2021. aastal läbi Geoloogia andmekogu ärianalüüsi.

Ärianalüüsi eesmärk oli kaardistada Eesti Geoloogiateenistuse ruumiandmete ning nende haldamisega seotud andmete äriprotsessid ja seotud teenused ning pakkuda välja võimalused protsesside optimeerimiseks, andmete standardiseerimiseks, dokumenteerimiseks, sobivaks hoiustamiseks ning kättesaadavuse parandamiseks. Kirjeldati praegust olukorda ning koostati arendusplaan. Eesootavaks arenduseks koostati lähteülesanne, hinnati arendamisega seotud mõjusid, kulusid ja riske.

Analüüsi läbiviimisel kaastati valdkondlikud ettevõtted ja institutsioonid, ülikoolid ja seotud riigiasutused.

Ärianalüüsi projekti toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. Projekti kogumaksumus oli 65 007,60 eurot.

Viimati uuendatud: 8. september 2021