Sa oled siin

Maapõuealaste andmebaaside loomine, täiendamine ja hoidmine

Maapõuealaste andmebaaside loomine, täiendamine ja hoidmine hõlmab varasemate geoloogiliste töödega kogutud andmeid, mis on vajalikud uute uuringute läbiviimiseks või eksperthinnangute koostamiseks. Näiteks uue piirkonna geoloogilist kaardistamist alustatakse kõigi üldgeoloogiliste uurimistöödega ja geoloogiliste uuringutega varem kogutud andmete analüüsimisega, et välja selgitada alad, kus on vajalik läbi viia täiendavad geoloogilised välitööd. Samasugune põhimõte kehtib kõigi uute uurimistööde alustamisel.

Eesti geoloogiateenistuse eesmärgiks on koondada seni kasutatavad andmekogud spetsialistide ja teiste sihtrühmade vajadusi arvestavatesse Eesti maapõue integreeritud andmebaasidesse, mis tagavad kontrollitud kvaliteediga andmete kiire kättesaadavuse. Nii on võimalik kordades suurendada uurimistööde usaldusväärsust ja ühtlasi alandada nende maksumust. Neil pidevalt täienevatel andmebaasidel on nii teaduslik, majanduslik kui keskkonnakaitseline väärtus.

Maapõue valdkonnas tegutsejatele on oluliseks andmeallikaks 1957. aastal asutatud geoloogiafond, kus pakutakse avalikuks kasutamiseks fundamentaal- ja rakendusuuringute aruandeid. 2017. aasta seisuga on seal hoiustatud ligi 13 000 köidet koos kaardimaterjali ja CD-plaatidega.

Andmebaas FOND

Viimati uuendatud: 20. märts 2019