Sa oled siin

Maapõuealase teabe vahendamine avalikkusele

Maapõuealase teabe vahendamine avalikkusele on ausa ja avatud riikliku maapõuepoliitika lahutamatu osa. Eesti Geoloogiateenistuse ülesanne on selgitada laiale avalikkusele õigeaegselt ning arusaadavas vormis maapõueuuringutel ilmnenud asjaolusid, mis seostuvad eelkõige maapõueressurssidega ja paikkonna keskkonnaga. Maapõuealase teabe vahendamisel tutvustatakse ja selgitatakse nii Eesti kui teiste riikide maapõue uurimisega ning kasutamisega seotud teemasid.

Viimati uuendatud: 24. aprill 2020