Sa oled siin

Keskkonnageoloogilised uuringud

Keskkonnageoloogia käsitleb inimese ja teda ümbritseva geoloogilise keskkonna vastastikmõjusid. Keskkonnageoloogiliste uuringute eesmärgiks on välja selgitada pinnases (mullas), setetes, kivimites või vees esinevate, inimestele kasulike või kahjulike ainete sisaldus ning esinemise põhjused.

 

Üheks näiteks inimesi igapäevaselt puudutavast kahjulikust elemendist on radoon. See pärineb maapõuest, kuid jõuab pinnaseõhu kaudu meie hoonetesse. Enne hoone ehitamist on oluline hinnata pinnaseõhus leviva radooni sisaldust. Nii saab juba rajatava hoone projekteerimisel planeerida vajalike radoonilevikut takistavate meetmete kasutuselevõttu.

Keskkonnageoloogiliste uuringute tulemusel on võimalik hinnata maapõuest lähtuvaid keskkonnaohte. Samuti on sellised uuringud aluseks maavarauuringute planeerimisel.

 

Viimati uuendatud: 24. aprill 2020