Sa oled siin

Põhjavee kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel

Projekti käigus uuritakse Sillamäe piirkonna Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi põhjavees täheldatud soolsuse suurenemist ja selle põhjusi.

Alates 2003. aastast on Sillamäe linna Voronka põhjaveekogumi riiklikus seirekaevus täheldatud põhjavee soolsuse suurenemist. Hetkel ei ole teada, mis on soolsuse suurenemise põhjuseks. Põhjavee soolsuse suurenemine võib olla seotud kas soolasema vee sissevooluga põhjaveekihi lõunapoolsest osast või soolase vee sissetungiga merest. Välistada ei saa ka võimalust, et soolsuse suurenemine on seotud seirekaevu halva tehnilise seisukorraga.

Projekti käigus uuritakse kõiki neid võimalusi, kasutades selleks geofüüsikalisi, geokeemilisi ja isotoopmeetodeid. Uuringu tulemuste põhjal on võimalik kavandada tegevusi põhjaveekogumi seisundi säilitamiseks ja parandamiseks. Tulevikus on võimalik sama metoodikat rakendada ka teistes põhjaveehaaretes, kus põhjavee soolsuse suurenemist on täheldatud. Projekti rahastab SA Keskkonnauuringute Keskus (KIK projekt nr. 14689) Sillamäe

Kontaktisik

 

Viimati uuendatud: 2. november 2020