Sa oled siin

Ojamaa põlevkivikaevanduse põhjaveeseire ja Muraka soostiku ökosüsteemi seire

Eesti Geoloogiateenistus seirab koostöös OÜ-ga VKG Kaevandused Ojamaa põlevkivikaevanduse mõju ümbritsevate alade põhjaveerežiimile, põhjavee kvaliteedile ja maismaaökosüsteemidele.

Et hinnata Ojamaa kaevanduse võimalikke keskkonnamõjusid ümbritsevate alade põhjaveele, seiratakse põhjaveetasemeid ja põhjavee kvaliteeti kaevanduse lähedal paiknevates seirekaevudes. Põhjaveetasemeid mõõdetakse pidevalt automaatanduritega. Kaks korda aastas võetakse proovid põhjavee keemilise koostise kirjeldamiseks.

Muraka soostiku ökosüsteemi seiratakse eesmärgiga hinnata soostiku erinevate koosluste seisundit ja selle seoseid põhjavee tasemete ning kvaliteedi muutustega. Muraka soostiku veetaset võib kaudselt mõjutada põlevkivi allmaakaevandamisega kaasnev põhjaveetaseme alanemine. Seireprogrammi abil soovitakse muuhulgas hinnata Ojamaa ning teiste ümbritsevate põlevkivikaevanduste võimalikku mõju Muraka raba elustikule.Välitööriistad soos

Kontaktisik

Viimati uuendatud: 10. veebruar 2020