LIFE IP CleanEST

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel algas 2018. aasta lõpus ligi 16,7 miljonit eurot maksev ja 10 aastat kestev veekogumite seisundi parandamise projekt LIFE IP CleanEST. Projekti raames keskendutakse järgneva 10 aasta jooksul Ida- ja Lääne-Virumaa pinna- ja põhjaveekogumite seisundi parandamisele ning analüüsitakse võimalusi, millega nende seisund paremaks muuta. Täiendavat infot leiate aadressilt https://life.envir.ee/life-ip-cleanest.

Eesti Geoloogiateenistuse (EGT) tegevused projekti raames on:

  • hüdrogeoloogilised uuringud põhjavees esinevate ohtlike ainete (nt. arseen, elavhõbe, fenoolid) ja üldise keemilise koostise kujunemise selgitamiseks ning põhjavee seisundi muutuste prognoosimiseks. Tegevuse eesmärgiks on Ida-Virumaal paiknevate ohustatud ja halvas seisundis olevate põhjaveekogumite olukorra parandamine. Uuringute tulemused on sisendiks järgmise veemajanduskava koostamisel ja täiendavate meetmete kavandamisel Ida-Virumaa põhjavee kvaliteedi tõstmiseks. (Tegevus C.9)
  • põhjaveeuuringud, mis keskenduvad põllumajanduse poolt põhjavee kvaliteedile avaldatava võimaliku mõju uurimisele suurte Lääne-Virumaa põllumajandusettevõtete lähikonnas. (Tegevus C.10.1)

EGT poolt teostatavate tegevuste kogumaksumus on 612 967 eurot, millest Euroopa Komisjon rahastab projekti 60% ulatuses ja 40% omaosalus rahastatakse SA KIK eelarve kaudu. EGT poolt läbi viidavad tegevused projektis LIFE IP CleanEST kestavad 01. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2022.

 

Kontaktisikud

Tegevus C.9

Tegevus C.10.1

 

Viimati uuendatud: 11. veebruar 2020