Sa oled siin

Geofüüsikalised uuringud

Geofüüsikaliste uuringute eesmärgiks on koguda andmeid kivimite, põhjavee, maapõueressursside ja maasiseste struktuuride esinemise kohta.
Geofüüsikaliste meetodite eeliseks on kiirus suurte maa-alade uurimisel ja aparatuuri kasutamise mugavus. Geofüüsikalisi andmeid kasutavad koostöös geoloogid, hüdrogeoloogid, geokeemikud ja keskkonnageoloogid.

Geofüüsikalised meetodid põhinevad kivimite ja pinnaste füüsikaliste omaduste erinevusel. Neid kasutuse geoloogilisel kaardistamisel, maavarade uuringutel, keskkonna seiretel ning ehitustöödele eelnevatel ja järgnevatel uuringutel. Geofüüsikaliste meetodite valik ja kompleksus sõltub uuringuobjekti suurusest ja selle suhetest ümbritseva keskkonnaga.

Gravimeetriat kasutatakse väga laialt maagikehade, nafta ja gaasi uuringutel, geoloogilisel kaardistamisel, ehitustöödel ja sõjalistel eesmärkidel. Eestis on kasutatud gravimeetrilisi mõõtmisi alates 1968. aastast geoloogilisel kaardistamisel ja geoidi mudeli täpsustamiseks. Samuti annavad gravimeetrilised andmed võimaluse hinnata aluskorra struktuure ja tektoonilisi rikkeid. Detailsemalt (mõõtkava 1:50 000) on uuritud Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Tartu, Viljandi ja Valga piirkond.

Magnetomeetria abil uuritakse anomaalseid piirkondi, mis eristuvad kivimite magnetiliste omaduste tõttu. Magnetvälja kaardid kuuluvad kaasaegse geoloogilise kaardistamise juurde. Näiteks on Eesti aluskorra plokid, mille pealispind asetseb 100800 m sügavusel, kontuuritud aeromagnetilise mõõdistamise andmete järgi.

 

Viimati uuendatud: 24. aprill 2020