Sa oled siin

Arbavere Maapõueressursside Uurimiskeskus

Eesti Geoloogiateenistus algatas 2018. aasta veebruaris kaasaegse maapõueressursside uuringukeskuse rajamise Arbavere külas Kadrina vallas Lääne-Virumaal. Tsentraalsesse kompleksi koondatakse kogu riigi omandis olev 25 500 kasti paigutatud puursüdamik pikkusega 120 000 m. Hoiustatavaid puursüdamikke kasutatakse rakendusuuringute läbiviimsel ja erialaspetsialistide järelkasvu koolitamisel.

Tsentraalse maapõueressursside uuringukeskuse rajamine Arbaverre võimaldab Eesti Geoloogiateenistusel:

  • korraldada riigi omandis oleva puursüdamiku uurimist nii siseriiklikel kui rahvusvahelistel eesmärkidel;
  • luua optimaalsed võimalused riigi omandis olevate puursüdamike turvaliseks hoidmiseks;
  • luua töörühmadele töötervishoidu ja -ohutust taga vad tingimused hoiustatavate kivimite ja setete läbilõigete uurimiseks;
  • arendada rakendusuuringute läbiviimisel siseriiklikku koostööd Eesti teadusasutustega ja erialaspetsialistide järelkasvu koolitamiseks;
  • arendada rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni poolt rahastatud maavara- ja keskkonnageoloogiliste uuringute läbiviimiseks rahvusvaheliste koostööprogrammide raames (sh European Innovation Partnership on Raw Materials, EIT Raw Materials, GeoERA jt);
  • kasutada hoiustatavaid kivimeid ja setteid ning uuringukeskuse sisseseadeid töökoosolekute läbiviimisel, õpikodade korraldamisel ning geoteaduste populariseerimisel erinevatele sihtrühmadele.

Saada päring uurimiskeskuse broneerimiseks läbi alloleva vormi.
Täpsustavad küsimused lisa selgituste lahtrisse või saada aadressil Kaire.Kislov@egt.ee

Uurmiskeskuse kasutuse algusaeg
:
Lahkumise aeg
:
Kontakt