Sa oled siin

1:50 000 Rapla ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstus

kaev taluõuelRapla ja Järvakandi hüdrogeoloogilised kaardid kirjeldavad maapinnalt esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi ehk  Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi veejuhtivusomadusi, põhjavee keemilist koostist (mineraalsus ja kõrgema raua sisaldusega alad) ning põhjavee survetasemeid nii Siluri-Ordoviitsiumi kui Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksides. Samuti on kaartidel kuvatud suuremad veehaarded, kinnitatud varuga põhjaveehaarded ning piirkonna allikad ja karstialad.

Põhjavee kaitstuse kaardid kirjeldavad esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi põhjavee kaitstust maapinnalt lähtuva reostuse eest. Põhjavee kaitstuse kaartidel on Rapla ja Järvakandi ala jaotatud pinnakatte setete paksuse, litoloogia ja filtratsiooniomaduste alusel klassideks: kaitsmata alad, nõrgalt kaitstud alad, keskmiselt kaitstud alad, suhteliselt kaitstud alad ja kaitsmata alad.

 

Andmed on seisuga 01.04.2020

Andmete kasutamisel palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Eesti geoloogiline baaskaart, Eesti Geoloogiateenistus 2020"). Andmeid alla laadides nõustute EGT ruumiandmete kasutamise tingimustega (172.61 KB, PDF).

Viimati uuendatud: 22. aprill 2020