Harjumaa varustuskindlus

Valminud on aruanne
ehitusmaavarade levikust,
kaevandamisest ja
kasutamisest Harju
maakonnas.

Loe lähemalt »

GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus
osaleb Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis GroundEco.

Loe lähemalt »

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja kasutamine
hoides ​keskkonda ning ​luues
lisaväärtust meile kõigile.

Lähemalt (234.59 KB, PDF)

Valdkonna arendamise põhimõte

Geoloogilised uuringud
tagavad elanikkonna
tarbeks vajalike
maapõueressursside
jätkusuutliku kasutamise.

TEATED

Konverents

16.-17. mail toimub Tallinnas Eesti Geoloogiateenistuse ja Eesti Mäeseltsi poolt korraldatud rahvusvaheline konverents "Maavarade uuringud ja mäenduse perspektiivid"