Jälgi maavarade uuringuid

Eesti Geoloogiateenistus
on graptolliitargiliiidi ja
fosforiidi täiendavateks
uuringuteks tellinud
puurimistööd.
 

Puurimistööd 2020

GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus
osales Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis GroundEco.

Viimast uudiskirja loe
siit (4.64 MB, PDF)

Kriitilistele toormetele pühendatud rahvusvaheline konverents Eestis

Konverents on
edasi lükatud.
 

Loe lisaks

Aastaraamat

Ilmunud on meie
teist tegevusaastat
tutvustav raamat.

 

Laadi alla (16.58 MB, PDF)

Ehitusmaavarad Rapla- ja Pärnumaal

Tutvu valminud aruannetega
ehitusmaavarade varustus-
kindlusest Rapla- ja
Pärnumaal.

Vaata tutvustavat videot »

Graptoliitargilliidi potentsiaal

On valminud ülevaade
senisest graptoliitargiliidi
uuritusest arvestades
kasvavat nõudlust
akumetallidele.

Loe lähemalt

Eesti pinnase radooniriski kaart

Valminud on radooniriski kaart,
mis hõlmab endas pea kahe
aastakümne jooksul Eesti
pinnases tehtud radooni-
uuringute andmeid.


Vaata kaarti siit »

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja kasutamine
hoides ​keskkonda ning ​luues
lisaväärtust meile kõigile.

Lähemalt (234.59 KB, PDF)

Teated

Labor


Alates 1. juunist lõpetas Eesti Geoloogiateenistuse laboratoorium uute tellimuste vastuvõtmise ja liitub OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskusega.

Loe lähemalt laboriteenuste lehelt

Koostöö

Kui soovite panustada Eesti tulevikumaavarade uuringutesse, võtke ühendust!