Jälgi maavarade uuringuid

Eesti Geoloogiateenistus
on graptolliitargiliiidi ja
fosforiidi täiendavateks
uuringuteks tellinud
puurimistööd.
 

Puurimistööd 2020

Kriitilistele toormetele pühendatud rahvusvaheline konverents Eestis

Alanud on teeside
esitamine.

Loe lisaks

Aastaraamat

Ilmunud on meie
teist tegevusaastat
tutvustav raamat.

 

Laadi alla (16.58 MB, PDF)

Ehitusmaavarad Rapla- ja Pärnumaal

Tutvu valminud aruannetega
ehitusmaavarade varustus-
kindlusest Rapla- ja
Pärnumaal.

Vaata tutvustavat videot »

Graptoliitargilliidi potentsiaal

On valminud ülevaade
senisest graptoliitargiliidi
uuritusest arvestades
kasvavat nõudlust
akumetallidele.

Loe lähemalt

Eesti pinnase radooniriski kaart

Valminud on radooniriski kaart,
mis hõlmab endas pea kahe
aastakümne jooksul Eesti
pinnases tehtud radooni-
uuringute andmeid.


Vaata kaarti siit »

GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus
osaleb Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis GroundEco.

Novembri uudiskirja loe
siit (12.88 MB, PDF)

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja kasutamine
hoides ​keskkonda ning ​luues
lisaväärtust meile kõigile.

Lähemalt (234.59 KB, PDF)

Labor


Alates 1. juunist lõpetab Eesti Geoloogiateenistuse laboratoorium uute tellimuste vastuvõtmise ja liitub OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskusega.

Loe lähemalt laboriteenuste lehelt

Koostöö

Kui soovite panustada Eesti tulevikumaavarade uuringutesse, võtke ühendust!