Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja
kasutamine hoides
​keskkonda ning
​luues lisaväärtust
meile kõigile.
Lähemalt (234.59 KB, PDF)

GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus
osaleb Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis GroundEco

Loe lähemalt »

Valdkonna arendamise põhimõte

Geoloogilised uuringud
tagavad elanikkonna
tarbeks vajalike
maapõueressursside
jätkusuutliku kasutamise

Prioriteetne suund

Geoloogilised uuringud tagavad keskkonnaohtude ennetamise ja nende tagajärgede leevendamise elanikkonnale

TEATED

EGT osaleb projektis "Õpime koos" ning kutsub noori meie juurde töötubadesse

4. aprillil toimuv projekt "Õpime koos 2019!" on suunatud Lääne-Viru maakonna koolide 5.-9. klasside õpilastele ning tegemist on suure, teistkordselt toimuva "klassist-välja koolipäevaga". EGT kutsub noori kell 11.00 algavasse töötuppa: "Kas veel ja veel on vahet?" ja kell 13.00 algavasse töötuppa "Milleks meile geoloogia?"

Täpsem info siit: https://opimekoos2019.weebly.com/