Ehitusmaavarad Rapla- ja Pärnumaal

Tutvu valminud aruannetega
ehitusmaavarade varustus-
kindlusest Rapla- ja
Pärnumaal.

Vaata tutvustavat videot »

Graptoliitargilliidi potentsiaal

On valminud ülevaade
senisest graptoliitargiliidi
uuritusest arvestades
kasvavat nõudlust
akumetallidele.

Loe lähemalt

Eesti pinnase radooniriski kaart

Valminud on radooniriski kaart,
mis hõlmab endas pea kahe
aastakümne jooksul Eesti
pinnases tehtud radooni-
uuringute andmeid.


Vaata kaarti siit »

GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus
osaleb Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis GroundEco.

Novembri uudiskirja loe
siit (12.88 MB, PDF)

Aastaraamat

Ilmunud on meie
esimest tegevusaastat
tutvustav raamat.

 

Lae alla (5.06 MB, PDF)

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja kasutamine
hoides ​keskkonda ning ​luues
lisaväärtust meile kõigile.

Lähemalt (234.59 KB, PDF)

Teated

Alates 1. juunist liitub Eesti Geoloogiateenistuse laboratoorium OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskusega. Kõiki meie laboratooriumi seniseid teenuseid pakub edaspidi OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus:

  • Tallinnas aadressil Marja 4d (vee ja pinnaseuuringud) ja Suur-Sõjamäe34 (pinnaseuuringud);
  • Tartus aadressil Vaksali 17 a;
  • Jõhvis aadressil Pargi 15;
  • Pärnus aadressil Roheline 64.

Info telefonil: 6 11 29 00

Seoses eeltooduga et võta Eesti Geoloogiateenistuse laboratoorium alates 1. juunist vastu uusi tellimusi. 

Täname Teid meeldiva koostöö eest!

Koostöö

Kui soovite panustada Eesti tulevikumaavarade uuringutesse, võtke ühendust!