Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja
kasutamine hoides
​keskkonda ning
​luues lisaväärtust
meile kõigile.
Lähemalt (75.29 KB, PDF)

Valdkonna arendamise põhimõte

Geoloogilised uuringud tagavad elanikkonna tarbeks vajalike maapõueressursside jätkusuutliku kasutamise

Prioriteetne suund

Geoloogilised uuringud tagavad keskkonnaohtude ennetamise ja nende tagajärgede leevendamise elanikkonnale