Seriaal „Eesti maapõue uuringud“

Veebiseriaalis
avame lähemalt
maapõueuuringute
sisu ja iseloomu.
 

Vaata seriaali

Välitööd 2021

Jätkuvad geoloogiline
kaardistamine Kesk-Eestis
ning maavarade
varustuskindluse
hindamine Järvamaal.
 

Tööpiirkonnad kaardil »

WaterAct

Eesti Geoloogiateenistus
osaleb Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis WaterAct.

Esimest uudiskirja loe
siit (PDF)

Maapõue kriitilised toormed

Uued tehnoloogiad
ja fossiilkütuste
tarbimise vähendamine
tekitab nõudlust
uutele ressurssidele.

Loe lähemalt (4 MB, PDF)

Ehitusmaavarad Rapla- ja Pärnumaal

Tutvu valminud aruannetega
ehitusmaavarade varustus-
kindlusest Rapla- ja
Pärnumaal.

Eesti pinnase radooniriski kaart

Valminud on radooniriski kaart,
mis hõlmab endas pea kahe
aastakümne jooksul Eesti
pinnases tehtud radooni-
uuringute andmeid.


Vaata kaarti siit »

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja kasutamine
hoides ​keskkonda ning ​luues
lisaväärtust meile kõigile.

Lähemalt (234.59 KB, PDF)

Teated

Töökorraldus

Koroonaviiruse leviku tõttu oleme läinud üle ulatuslikule kaugtööle.
Palume kõikidest Tallinna ja Rakvere kontori külastustest ette teatada telefonil 6302333 või 5342 4600 või e-kirja teel aadressil info@egt.ee.

Tööpakkumine

Eesti Geoloogiateenistusse otsitakse GIS peaspetsialisti. Loe lähemalt töökuulutusest (126.45 KB, PDF).

Koostöö

Kui soovite panustada Eesti tulevikumaavarade uuringutesse, võtke ühendust!

Labor

Alates 1. juunist lõpetas Eesti Geoloogiateenistuse laboratoorium uute tellimuste vastuvõtmise ja liitub OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskusega.

Loe lähemalt laboriteenuste lehelt