Graptoliitargilliidi potentsiaal

On valminud ülevaade
senisest graptoliitargiliidi
uuritusest arvestades
kasvavat nõudlust
akumetallidele.

Loe lähemalt

Eesti pinnase radooniriski kaart

Valminud on radooniriski kaart,
mis hõlmab endas pea kahe
aastakümne jooksul Eesti
pinnases tehtud radooni-
uuringute andmeid.


Vaata kaarti siit »

GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus
osaleb Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis GroundEco.

Novembri uudiskirja loe
siit (12.88 MB, PDF)

Aastaraamat

Ilmunud on meie
esimest tegevusaastat
tutvustav raamat.

 

Lae alla (5.06 MB, PDF)

Harjumaa varustuskindlus

Valminud on aruanne
ehitusmaavarade levikust,
kaevandamisest ja
kasutamisest Harju
maakonnas.

Loe lähemalt

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja kasutamine
hoides ​keskkonda ning ​luues
lisaväärtust meile kõigile.

Lähemalt (234.59 KB, PDF)