Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse ning kasutatakse Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, majanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Lähemalt (75.29 KB, PDF)

Valdkonna arendamise põhimõte

Geoloogilised uuringud tagavad elanikkonna tarbeks vajalike maapõueressursside jätkusuutliku kasutamise

Prioriteetne suund

Geoloogilised uuringud tagavad keskkonnaohtude ennetamise ja nende tagajärgede leevendamise elanikkonnale

TEATED

Geoloogiafondi külastus 21.-24. augustil

Seoses välitööde ja puhkuste hooajaga on geoloogiafondile ligipääsu korda muudetud. Perioodil 21.-24. august teenindame teid ainult eelneval kokkuleppel. Lisainfo »