Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse ning kasutatakse Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, majanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Lähemalt (75.29 KB, PDF)

Valdkonna arendamise põhimõte

Geoloogilised uuringud tagavad elanikkonna tarbeks vajalike maapõueressursside jätkusuutliku kasutamise

Prioriteetne suund

Geoloogilised uuringud tagavad keskkonnaohtude ennetamise ja nende tagajärgede leevendamise elanikkonnale

EELINFO

Geoloogiafondi külastus 6-29. juulil

Seoses välitööde ja puhkuste hooajaga on geoloogiafondile ligipääsu korda muudetud. Perioodil 6-29. juuli 2018 teenindame teid ainult eelneval kokkuleppel. Palun võtke ühendust Jekaterina Nezdoliga saates e-kirja: Jekaterina.Nezdoli@egt.ee. Eesti geoloogiateenistus siiralt vabandab võimalike ebamugavuste pärast!