Aastaraamat

Ilmunud on meie
esimest tegevusaastat
tutvustav raamat.

 

Lae alla » (5.06 MB, PDF)

GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus
osaleb Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis GroundEco.

Juuni uudiskirja loe
siit (2.08 MB, PDF)

Harjumaa varustuskindlus

Valminud on aruanne
ehitusmaavarade levikust,
kaevandamisest ja
kasutamisest Harju
maakonnas.

Loe lähemalt »

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja kasutamine
hoides ​keskkonda ning ​luues
lisaväärtust meile kõigile.

Lähemalt (234.59 KB, PDF)