Graptoliitargilliidi potentsiaal

On valminud ülevaade
senisest graptoliitargiliidi
uuritusest arvestades
kasvavat nõudlust
akumetallidele.

Loe lähemalt

Eesti pinnase radooniriski kaart

Valminud on radooniriski kaart,
mis hõlmab endas pea kahe
aastakümne jooksul Eesti
pinnases tehtud radooni-
uuringute andmeid.


Vaata kaarti siit »

GroundEco

Eesti Geoloogiateenistus
osaleb Eesti-Läti
ühises Interreg
projektis GroundEco.

Novembri uudiskirja loe
siit (12.88 MB, PDF)

Aastaraamat

Ilmunud on meie
esimest tegevusaastat
tutvustav raamat.

 

Lae alla (5.06 MB, PDF)

Harjumaa varustuskindlus

Valminud on aruanne
ehitusmaavarade levikust,
kaevandamisest ja
kasutamisest Harju
maakonnas.

Loe lähemalt

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõue uurimine ja kasutamine
hoides ​keskkonda ning ​luues
lisaväärtust meile kõigile.

Lähemalt (234.59 KB, PDF)

Eriolukord

EGT labor võtab proove analüüsiks vastu alates esmaspäevast, 06. aprillist 2020. Proovide vastuvõtt toimub Kadaka tee 82 fuajees. Proovide toomisest ja tühja taara vajadusest palume eelnevalt laborit teavitada telefoni teel 5256298.

Geoloogiafond on külastamiseks suletud. Päringud palume edastada aadressil fond@egt.ee

7. maile planeeritud EGT kevadkonverents toimub koos Maapõuepäev 2020 konverentsiga 29. oktoobril Rakveres.

Koostöö

Kui soovite panustada Eesti tulevikumaavarade uuringutesse, võtke ühendust!